AD(H)D/Hoge Sensitiviteit en pesten

Kinderen met een hoge sensitiviteit en AD(H)D

Omdat ik zelf het voorrecht heb een zoon met hoogsensitieve kenmerken op te voeden, weet ik waar je als ouder tegen aan kunt lopen. Deze kinderen zijn heel bijzonder. Zij bezitten een hoge dosis humor, grote creativiteit en een levenswijsheid waar wij, als ouders, soms van op kijken!

Hoge sensitiviteit en Ad(h)d ontlopen elkaar mijns inziens niet veel. Het gaat hier om kids die last hebben van te veel prikkels en daardoor soms ‘afwijkend’gedrag vertonen. Deze kinderen kunnen enorm veel baat hebben bij muziek en zang. Het maakt de kinderen vaak rustiger en geeft hen zelfvertrouwen.

In mijn praktijk werk ik graag 1-op-1 met deze kinderen, omdat dit het contact makkelijker maakt. Door goed te luisteren en op de lichamelijk reacties van uw kind te letten vinden wij snel een manier om samen aan de slag te gaan.

Hier te downloaden: Document voor Hoog Sensitieve en ADHD-kinderen in het basisonderwijs

Verloopt de communicatie tussen u en de leerkracht niet optimaal? Wordt uw kind niet begrepen? Misschien vindt u het gewoon fijn dat u zelf een steentje bij kunt dragen aan de interactie tussen de leerkracht en uw kind. Bijgaand document  heb ik geschreven in samenwerking met een betrokken leerkracht en wordt al op diverse scholen gebruikt om hoogsensitieve kinderen en kinderen met ADHD beter te begrijpen en te begeleiden.

Kinderen die gepest worden:

Ik spreek hier helemaal uit ervaring als ik zeg hoe naar het is om gepest te worden en in angst naar school te moeten. Mijn mooiste jeugdervaring was onze muziekleraar die in mij het zangtalent ontdekte. Ik mocht vaak ‘voor’zingen waardoor mijn zelfvertrouwen groeide en ik mijn talent en zelfvertrouwen kon ontwikkelen. Wat een cadeau deze leerkracht! Wordt uw kind ook gepest?  Neem gerust even contact op! We gaan samen op zoek naar zijn/haar talent en zoeken samen naar een mooie manier om het pesten te voorkomen.

Voor meer info: 06 46310586 amuze.yvon@gmail.com

Het jeugdfonds kan financieel bijdragen bij de lessen indien u aan de voorwaarden voldoet,
belt u mij gerust voor meer info!

Zangles – en meer!