AD(H)D/Hoge Sensitiviteit

Kinderen met een hoge sensitiviteit en AD(H)D

Omdat ik zelf het voorrecht heb een zoon met hoogsensitieve kenmerken op te voeden, weet ik waar je als ouder tegen aan kunt lopen. Deze kinderen zijn heel bijzonder. Zij bezitten een hoge dosis humor, grote creativiteit en een levenswijsheid waar wij, als ouders, soms van op kijken!

Hoge sensitiviteit en Ad(h)d ontlopen elkaar mijns inziens niet veel. Het gaat hier om kids die last hebben van te veel prikkels en daardoor soms ‘afwijkend’gedrag vertonen. Deze kinderen kunnen enorm veel baat hebben bij muziek en zang. Het maakt de kinderen vaak rustiger en geeft hen zelfvertrouwen.

In mijn praktijk werk ik graag 1-op-1 met deze kinderen, omdat dit het contact makkelijker maakt. Door goed te luisteren en op de lichamelijk reacties van uw kind te letten vinden wij snel een manier om samen aan de slag te gaan.

Door te zingen ontwikkelt tevens het spreekvermogen op een positieve manier.

We doen leuke oefeningen en bedenken liedjes die thuis geoefend kunnen worden. Soms komen de kinderen vanzelf met leuke of lastige verhalen over school of vriendjes. Daar maken we dan even tijd voor. Ik luister en soms zingen we daar dan over… Kortom het gaat hier om een gezellige en leerzame les.

Hier te downloaden: Document voor Hoog Sensitieve en ADHD-kinderen in het basisonderwijs

Verloopt de communicatie tussen u en de leerkracht niet optimaal? Wordt uw kind niet begrepen? Misschien vindt u het gewoon fijn dat u zelf een steentje bij kunt dragen aan de interactie tussen de leerkracht en uw kind. Bijgaand document wordt al op diverse scholen gebruikt om hoogsensitieve kinderen en kinderen met ADHD beter te begrijpen en te begeleiden.

Workshop: op ontdekkingsreis naar jezelf

We reizen in zes avontuurlijke bijeenkomsten naar alle uiteinden van de wereld. We reizen telkens per vliegtuig en bezoeken onder meer Hawaii, Bali en Zuid-Amerika. In het persoonlijke koffertje van jouw kind zit zijn eigen paspoort waarin het aantekeningen en/of tekeningen kan maken en zo makkelijk onthouden kan wat een prettige plek voor hem/haar is. We werken met het lichaam, muziek, zang en alles wat ons voorhanden komt en nuttig blijkt. Hierbij staat steeds centraal: niets moet alles mag…

We willen het plezier graag voorop stellen, omdat daardoor meer effect bereikt wordt. Zeer belangrijk voor ons is tevens het gevoel van veiligheid in de groep. De training is niet leeftijd gebonden maar er zullen steeds groepen van eenzelfde leeftijd samengesteld worden.

Voor data en info amuze.yvon@gmail.com

Zangles – en meer!